POJÍZDNÝ LIS NA PLNOPRYŽOVÉ PNEUMATIKY

Společnost ROGI k.s. disponuje mobilním lisem, což umožňuje i případné přelisování pneumatik vysokozdvižných vozíků přímo u zákazníka. Díky tomu odpadá složitý přesun manipulační techniky a minimalizují se prostoje.

PRODEJ NOVÝCH PNEUMATIK VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

V případě nákupu nových pneumatik od nás nabízíme bezplatnou likvidaci starých pneumatik.

Všechny pneumatiky u námi dodávaných vysokozdvižných vozíků jsou pouze od kvalitních a osvědčených výrobců, zároveň ale za atraktivní ceny.