ŠKOLENÍ OBSLUHY

Dle zákonů České republiky musí být každá osoba obsluhující vysokozdvižný vozík řádně proškolena a poučena, a v této souvislosti musí také být držitelem platného řidičského oprávnění pro provoz manipulační techniky.

Naše společnost disponuje certifikátem, na jehož základě je nás specializovaný personál oprávněn provádět příslušná školení obsluhy vysokozdvižného vozíku, po jehož absolvování vystavíme řidičské oprávnění.