TECHNICKÉ PROHLÍDKY VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, REVIZE LPG

Společnost ROGI k.s. provádí technické kontroly manipulační techniky všech značek, a to dle normy ČSN 268805. Jsme certifikovaným zkušebním místem a držitelem příslušných certifikátů a oprávnění, jak vyžadují dané normy ČSN a platná zákonná ustanovení upravující podmínky provádění technických kontrol.

Náš odborně vyškolený revizní technik provede technickou prohlídku a revizi LPG soustavy Vašeho vysokozdvižného vozíku přímo na místě jeho provozu. Není proto nutný převoz vozíku k nám, a tudíž dochází k úspoře nákladů za případný převoz stroje.

Revizní technik na místě provede proměření stroje za pomoci decelerometru (kontrola brzd stroje) a jiných přístrojů předepsaných jako nezbytné vybavení certifikovaného zkušebního místa. Doklad z těchto přístrojů je nedílnou součástí dokumentace o provedení technické kontroly.

Dokumentace potřebná pro provedení technické kontroly:

  • Návod k obsluze
  • Technický list dle ČSN 268805 (všeobecné specifikace, rozměry, hmotnosti,…)
  • Osvědčení o technickém listu neevidovaného motorového vozidla
  • Evidenční/Typový list (nosnost, zdvih, celková hmotnost, výbava apod.)
  • Doklad o provedení předchozí technické prohlídky (popř. revize LPG soustavy)

Z těchto dokumentů poté technik vychází během provádění technické kontroly (ověří si, zdali jsou tyto ve shodě s parametry vozíku).

V případě, že nejsou tyto dokumenty z nějakého důvodu k dispozici (ztráta, poškození, odcizení…), jsme schopni je vystavit ve shodě s platnými právními předpisy a nařízeními.

 

Upozorňujeme Vás na zákonnou povinnost provádět pravidelné technické kontroly vysokozdvižného vozíku, a to min. 1 x za 12 měsíců dle Zákoníku práce § 102, odst. 1 a 3, Zákona č. 309 § 4 a Zákona o inspekci práce č. 251, § 3., kdy v případě jejich nedodržení hrozí sankce až 1.000.000,- Kč.

Pro objednání našich služeb využijte, prosím, e-mailu či faxu. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Ceník technických prohlídek vozíků a revizí LPG

cena bez DPH cena s 21% DPH
TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU DO 4 TUN 1 950 Kč 2 360 Kč
TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU 4-10 TUN 2 500 Kč 3 025 Kč
REVIZE LPG 500 Kč 605 Kč

 

crrt_03 crrt_05 crrt_07 crrt_09
Oprávnění
Ministerstva obrany
Certifikát ISO 9001:2009 Certifikát ISO 14001-2005 Certifikát ISO 18001-2008